ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 223 รายการ
 
ประกาศกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 38 คน] เมื่อ 28 ม.ค. 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยสุมาลีตลอดสาย (แยกขวา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 81 คน] เมื่อ 11 ส.ค. 2563
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยสุมาลีตลอดสาย (แยกขวา) ครั้งที่2 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 69 คน] เมื่อ 03 ส.ค. 2563
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยสุมาลีตลอดสาย (แยกซ้าย) ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 74 คน] เมื่อ 03 ส.ค. 2563
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยสุมาลีตลอดสาย (แยกขวา) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 53 คน] เมื่อ 15 ก.ค. 2563
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยสุมาลีตลอดสาย (แยกซ้าย) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 439 คน] เมื่อ 15 ก.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัสต์คอนกรีตถนนห้วยทรายขาว1 (Overlay)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 44 คน] เมื่อ 02 มิ.ย. 2563
ประกาศราคากลางโครงการผิวจราจรแอสฟัสต์คอนกรีตถนนห้วยทรายขาว 1 (Overlay) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 50 คน] เมื่อ 27 พ.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 58 คน] เมื่อ 07 พ.ค. 2563
ร่างประกาศจัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูลสำหรับให้ผู้มีอาชีพขายเข้ามาวิจารณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 49 คน] เมื่อ 28 เม.ย. 2563
ประกาศราคากลางจัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 70 คน] เมื่อ 15 เม.ย. 2563
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมเครื่องควบคุม ติดตั้ง 3 ชุมชน (ชุมชนรัตนโกสินทร์ , ชุมชนท่าเกวียน, ชุมชนสวนฉัตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [อ่าน 99 คน] เมื่อ 07 ก.พ. 2563
ประกาศราคากลางโครงการผิวจราจรแอสฟัสต์คอนกรีตถนนห้วยทรายขาว 1 (Overlay) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 68 คน] เมื่อ 22 ม.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมเครื่องควบคุม จำนวน 3 ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 78 คน] เมื่อ 20 ม.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล) ถนนระหาร 2 (ฝั่งซ้าย) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 66 คน] เมื่อ 15 ม.ค. 2563
ประกาศราคากลางก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยแยกฉลองกรุง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 49 คน] เมื่อ 15 ม.ค. 2563
ประกาศราคากลางก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัสต์คอนกรีตถนนวัดห้วยทรายขาว (Overlay) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 70 คน] เมื่อ 15 ม.ค. 2563
ประกาศราคากลางก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนฉลองกรุงพร้อมท่อระบายน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 47 คน] เมื่อ 15 ม.ค. 2563
ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งชุมชนหอนาฬิกาและชุมชนสวนฉัตร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 70 คน] เมื่อ 25 ธ.ค. 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางเดิน - วิ่งออกกำลังกายคอนกรีตเสริมเหล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 49 คน] เมื่อ 25 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12
 
 
 
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
 
**หมายเหตุการอ่านและเก็บข้อมูลตามที่ e-GP กำหนด คือ 12.01 - 12.59 และ 17.01 - 08.59 ( กด F5 ตามเวลา เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลมายังเว็บของ อบต.)