ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศประกวดราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมเครื่องควบคุม ติดตั้ง 3 ชุมชน (ชุมชนรัตนโกสินทร์ , ชุมชนท่าเกวียน, ชุมชนสวนฉัตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2563