ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางเดิน - วิ่งออกกำลังกายคอนกรีตเสริมเหล็ก
   
 
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางเดิน - วิ่งออกกำลังกายคอนกรีตเสริมเหล็ก
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 25 ธันวาคม 2562