ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งชุมชนหอนาฬิกาและชุมชนสวนฉัตร
   
 
   ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งชุมชนหอนาฬิกาและชุมชนสวนฉัตร
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 25 ธันวาคม 2562