ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : สำนักงาน ป.ป.ช.ขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นกรอกแบบสอบถาม
  รายละเอียด :

ท่านเป็นบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐ ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับ หน่วยงาน เทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ

itas.nacc.go.th/go/eit/qp079t

 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 110 คน