กิจกรรม : ตรวจรับพัสดุสำหรับการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้ง
รายละเอียด :
    วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้ง ณ สถานที่ว่าการอำเภอบางสะพาน ได้ดำเนินการตรวจรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 175 คณะกรรการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง (1) (4) ทั้งนี้ ผลการตรวจรับพัสดุปรากฏว่าถูกต้องผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุ เป็นไปตามเงื่อนไขและสัญญา
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2564    อ่าน 107 คน   
 
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**