กิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น.


รายละเอียด :
    ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ปี พ.ศ.2564 ?และเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2564
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2564    อ่าน 134 คน   
 
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**